Ρυθμιστες Στροφων Inverter input 220V

Οι πλέον κατάλληλοι και αξιόπιστοι ηλεκτρονικοί ρυθμιστές για ρύθμιση στροφών σε εξαεριστήρες, απορροφητήρες.
Παρέχουν μεγάλη εξοικονόμηση ενέργειας καθώς ο κινητήρας δεν χρειάζεται να λειτουργεί συνεχώς σε πλήρη ισχύ.

  • Έως 50μ. απόσταση μεταξύ INVERTER και εξαεριστήρα.
  • Εύκολη τοποθέτηση και σε ήδη λειτουργούντες εξαεριστήρες.
  • Δυνατότητα υπέρβασης των στροφών του κινητήρα για αύξηση της απόδοσης του εξαεριστήρα σε ώρες αιχμής.
  • Δυνατότητα ελέγχου περισσοτέρων του ενός εξαεριστήρων με το ίδιο INVERTER με την προϋπόθεση ότι η συνολική ισχύς των κινητήρων δεν υπερβαίνει την ισχύ των INVERTER.
Product Enquiry
SIEMENS /O,5 1/2 HP - 370 W
SIEMENS /1 1 HP - 750 W
SIEMENS /1,5 1,5 HP - 1.100 W
SIEMENS /2 2 HP - 1.500 W
SIEMENS /3 3 HP - 2.200 W
SIEMENS /4 4 HP - 3.000 W
ΤΑΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ 1 Χ 230 V
ΤΑΣΗ ΕΞΟΔΟΥ 3 Χ 230 V